Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzi wszystkie zagadnienia związane z problematyką kadrową i socjalną realizowaną w Uczelni, opracowuje informacje i sprawozdawczość z zakresu swojej działalności.

Załatwia wszelkie formalności związane z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpracuje w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

 

Do podstawowych zadań działu należy:

  • nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy,
  • prowadzenie spraw osobowych zatrudnionych pracowników,
  • kompletowanie dokumentów do wniosków emerytalnych lub rentowych,
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań, obsługa działalności socjalnej,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych.

 

 

 

 

 

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja

                  31-121 Kraków,   ul. Czysta 21   tel. 12 662 42 64   fax. 12 662 42 69

                        Obsługa stron: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies